• +98 21 44220075

  • info@Rastakco.com

  • 08:00 - 17:30

  • Saturday to Wednesday

مشخصات پروژه

کارفرمای اصلی: شرکت تولید نیروی برق حرارتی
کارفرما: گروه مپنا
پیمانکار اصلی: مپنا توسعه 1
زمان اجرای پروژه: 1388-89

نیروگاه گازی اردبیل شامل شش واحد گازی با توربین V94.2 و ظرفیت 960 مگاوات می باشد. در فاز اول، چهار واحد نیروگاه توسط گروه مپنا احداث و به بهره برداری رسید. در فاز دوم، ساخت واحدهای پنجم و ششم گازی توسط گروه مپنا انجام شد که مسوولیت بخش BOP برق آن به عهده شرکت مهندسی رستاک پویا بود.

شرح خدمات:
طراحي، خرید، نصب و راه اندازی کلیه سیستم‌های BOP برق طرح توسعه نیروگاه اردبیل (واحدهای 5 و 6) به صورت EPC، شامل سیستمهای زیر توسط شركت مهندسي رستاك پويا انجام شد:

· تابلوهای فشار متوسط
· تابلوهای فشار ضعیف و DC
· کابلهای MV و LV و I&C و متعلقات مربوطه
· سیستم زمین ثانویه و برقگیر
· سینی و نردبان کابل و متعلقات مربوطه
· ديزل ژنراتور
· سیستم های Communication از قبیل تلفن، فراخوان و ساعت