• +98 21 44220075

  • info@Rastakco.com

  • 08:00 - 17:30

  • Saturday to Wednesday

مشخصات پروژه

کارفرمای اصلی: ذوب آهن نطنز
کارفرما: ذوب آهن نطنز
پیمانکار اصلی: شرکت مهندسی رستاک پویا
زمان اجرای پروژه: 1391-92

شرح خدمات :

محدوده شرح خدمات شرکت مهندسی رستاک پویا در این پروژه شامل طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم کنترل واحد WTP  کارخانه ذوب آهن نطنز شامل موارد زیر بوده است:

  • طراحی سیستم کنترل و میزهای اپراتوری
  • تامین تجهیزات مورد نیاز اعم از کارت های PLC ، منبع تغذیه ، CPU و ... مدل S7-400 زیمنس
  • برنامه نویسی
  • ساخت تابلو های کنترل
  • انجام تست های FAT و SAT
  • نظارت بر نصب تابلوها
  • راه اندازی سیستم کنترل و کامپیوترهای صنعتی