صفحه اصلی
معرفی شرکت
پروژه ها
خدمات
گواهینامه ها
رضایت نامه ها
تماس با ما
English   فارسی
  EPC
 مهندسی
 نصب و نظارت
  مدیریت پروژه
طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری


مشخصات پروژه:
کارفرمای اصلی: شركت قطار شهری مشهد
مشاور کارفرما: شركت مهندسین مشاور پژوهش
پیمانکار EPC: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- قرب قائم
مشاور مدیریت پروزه: شرکت مهندسی رستاک پویا
سال اجرا: مهر 1387 تاکنون
 
معرفی پروژه:
پروژه خط 2 قطار شهری مشهد, به طول بیش از 14 کیلومتر و با 12 ایستگاه و 20 ناوگان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی کشور در حوزه حمل و نقل ریلی می باشد. مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه 5 سال می باشد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در شهریور ماه 87 به عنوان برنده مناقصه و پیمانکارEPC پروژه معرفی شد.
با توجه به ضرورت استفاده از دانش نوین مدیریت پروژه, شرکت رستاک پویا به عنوان " مجری طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK:2008" و "مدیریت سیستم و کیفیت" پروژه انتخاب شد.
شرح خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:
بخش اول- استانداردسازی و استقرار سیستم های مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK:2008
تدوین برنامه ها و خروجی های مدیریت پروژه در حوزه های زیر:
 • مدیریت حاکمیت پروژه
 • مدیریت یکپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت زمان پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه
 • مدیریت منابع انسانی پروژه
 • مدیریت ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت برون سازی پروژه
 • مدیریت دعاوی پروژه
 • مدیریت مهندسی پروژه
 • مدیریت خرید و نصب تجهیزات اختصاصی پروژه
 • مدیریت ساخت پروژه
 • مدیریت منابع مالی پروژه
 • مدیریت تدارکات عمومی پروژه
بخش دوم- اندازه گیری و کنترل فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای OPM3
بخش سوم- بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای مدل OPM3